Zorgprogramma

Medewerker Leerling Zorg voor Boven Suriname
05-01-2017

Wij hebben in 2015 een aanvraag ingediend bij Stichting R.C. Maagdenhuis en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) voor het project ‘Zorgprogramma Medewerker LeerlingenZorg voor Boven-Suriname’. Deze aanvraag is in september 2016 toegekend en het programma is in januari 2017 van start gegaan.