Geschiedenis

Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700 – 1760) heeft honderden zendelingen uitgezonden over de gehele wereld en dus ook naar Suriname. Hoewel de broeders niet overal even welkom waren bij de plantage-eigenaren, is er van toen af steeds christelijk onderwijs vanuit de Evangelische Broedergemeente geweest in ons land.

Missie

Stichting Onderwijs der EBGS investeert vanuit een christelijke achtergrond in de educatieve vorming van jonge burgers. Daarmee wordt een bijdrage geleverd bij het aankweken van burgerzin en het bevorderen van duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

Visie

Stichting Onderwijs der EBGS biedt onderwijs van uitstekende kwaliteit en werkt aan de Christelijke vorming in een uitdagende leeromgeving waar volop ruimte is voor het ontwikkelen van talenten en kennis, alsook voor het aanleren van essentièˆle instrumentele vaardigheden.

Doel

Het doel van het EBG onderwijs is zorg dragen dat leerlingen ondersteund en gevormd worden in het ontwikkelen van:

  • de juiste relatie tot hun Schepper;
  • solidariteit, liefde en respect voor de medemens - ongeacht ras, afkomst, geloof - en voor de rest van de schepping;
  • eerlijkheid in denken en handelen;
  • talenten en deze positief aanwenden om een bijdrage te leveren aan de samenleving;
  • verantwoordelijk gedrag;
  • cognitieve vaardigheden.

Stichting onderwijs der EBGS in cijfers

1977

het oprichtingsjaar van de huidige stichting

1397

medewerkers zorgen ervoor dat leerlingen ondersteund en gevormd worden

13000

leerlingen in Suriname volgen jaarlijks Christelijk onderwijs

65

scholen waarvan 56 basisscholen en 9 voor voortgezet onderwijs