Welkom

De Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname is blij met uw belangstelling voor haar verantwoordelijke werk. Wij helpen kinderen op weg naar een goede toekomst. Deze website geeft u informatie over het hoe, waarom, wanneer en met wie we dat doen. Het onderwijs moet het jonge kind in staat stellen zich te ontplooien in een veranderende wereld en aan de ontwikkelingen een bijdrage te leveren. Het uitgangspunt van onze inspanning is ons christelijke geloof, daarbij vasthoudend aan de geloofsbeginselen van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS). Deze vormen de basis waarop binnen onze onderwijsinstellingen onderwijs verzorgd wordt.

Mijn waarde Broeder/zuster,Ik groet u in naam van de Opgestane Heer en Heiland Jezus Christus. Ik hoop dat u ondanks Covid-19 fijne paasdagen hebt gehad en dat u vol goede moed en in vertrouwen uw levensweg zult voortzetten. Hoewel we de paasdagen niet samen konden vieren in de verschillende kerkgebouwen, zoals gewend, hebben wij de opstanding van onze Heer en Heiland in onze harten en thuis kunnen vieren.We zijn misschien apart geweest, maar niet alleen! We waren misschien gescheiden,maar niet geïsoleerd. We waren er steeds samen in de geest. Pasen is geen locatie; het is een feest. Een overwinningsfeest, een feest dat perspectief biedt aan ieder van ons, want Pasen verkondigt aan ons, dat Jezus de hoop van de wereld is. Dat betekent dat we nu ondanks Covid-19, hoe moeilijk dan ook, hoopvol ons levensweg kunnen vervolgen. Waar wij ons ook bevinden, hoe onze situatie ook moge zijn, er is hoop! De Heer zal ons eeuwige gezondheid geven. Van uit deze zekerheid mogen wij verder leven. Hierover is vers 3 van Gez.160 uit het gezangboek van de EBGS duidelijk: "Jezus leeft, en nu zal leven/ ieder, die in Hem gelooft. Jezus zal ons nooit begeven, dat heeft Hij ons zelf beloofd. Jezus leeft, komt, zingt zijn eer! Hij begeeft ons nimmermeer". Met deze woorden wens ik u en de uwen een hoopvolle week toe! Indien u niet dringend eruit moet, blijf thuis! Tan na yu oso! Broederlijk gegroet, Br. J.Kent,Ep.Fr. .

Denki Doe

Spel van de maand

Denki Doe
Mv. Faeria

Denki Doe wordt gespeeld met maximaal 4 leerlingen. De leerling die aan de beurt is gooit de dobbelsteen. Het aantal ogen van de dobbelsteen geeft aan hoeveel plaatsen de leerling naar voren gaat. Wanneer een leerling op een vakje met een stip eindigt pakt de leerling een spelkaart. De som die op de spelkaart staat lost de leerling op door het juiste antwoord neer te leggen met de figuurtjes.