Zorgprogramma

Medewerker Leerling Zorg voor Boven Suriname

Begin

Wij hebben in 2015 een aanvraag ingediend bij Stichting R.C. Maagdenhuis en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) voor het project ‘Zorgprogramma Medewerker LeerlingenZorg voor Boven-Suriname’. Deze aanvraag is in september 2016 toegekend en het programma is in januari 2017 van start gegaan.

Doelstelling

De doelstelling van het zorgprogramma MLZ (Medewerker LeerlingenZorg) is het terugdringen van het leerling verzuim en de uitval uit het onderwijs door een preventieve aanpak. Het zorgprogramma MLZ is een integrale aanpak van zorg binnen de school door middel van zorgcoördinatie, trajectbegeleiding verzuim en leerplichthandhaving. Door de opzet van een zorgteam met opgeleide MLZ’ers en een ambulant zorgaanbod wordt de zorg binnen de scholen vormgegeven. Het zorgprogramma MLZ ligt geheel in de lijn van het beleid van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur om de zorg op alle scholen te verbeteren.

Doelgroep

De doelgroep van het zorgprogramma MLZ zijn kinderen in de leeftijd van 4 – 16 jaar die door specifieke onderwijsbehoeften, verzuim en sociaal-emotionele problemen dreigen uit te vallen uit het onderwijs waardoor hun schoolcarrière in gevaar komt.

Deelnemers

3

Scholen

33

Leerkrachten

539

Leerlingen